X-TWO là dù phụ tam giác không lái được, sau khi mở dù rơi thẳng đứng và không tạo lực tiến.

Vòm dù thiết kế đối xứng hoàn toàn, dễ gấp.

Do vậy X-TWO phù hợp với mọi trình độ phi công.

X-Dream Fly X-Two

₫11,500.00Price