Chúng tôi thay đổi một chút vòm dù vuông và phát triển thành sản phẩm X-ONE, giảm trọng lượng và đơn giản hoá việc gấp, do vậy gấp X-ONE giống như gấp dù tròn. Chúng tôi tăng tải trọng của dù và giữ nguyên ổn định con lắc của dù vuông.

Chúng tôi sử dụng các vật liệu tốt nhất như COUSIN TRESTEC & LIROS (dây) và UTT (vải). Toàn bộ vật liệu được sản xuất tại Châu Âu theo chuẩn ISO 9001 để có sản phẩm chất lượng cao nhất và bền nhất.

X-Dream Fly X-One

₫8,500.00Price