SYS'GPS là một alti vario kết hợp GPS với cảm biển G-meter. Phù hợp cho bay thư giãn.

Syride SYS'GPS V3

₫8,500.00Price