SYS'Alti là một alti vario với cảm biến G-meter. Phù hợp cho phi công mới.

Syride SYS'Alti V3

₫4,800.00Price