SKYWATCH® Windoo 3 là một trạm đo thời tiết kết nối với điện thoại của bạn.

Thiết bị đo và hiển thị các thông tin:

- Tốc độ gió (Windspeed)

- Nhiệt độ (Temperature)

- Chỉ số phong hàn (Wind chill factor)

- Độ ẩm (Humidity)

- Điểm sương (Dew point)

- Áp suất (Pressure).

Các thông tin đo được có thể được lưu và chia sẻ trên facebook, twitter hoặc windoo.ch

Skywatch Windoo 3

₫2,600.00Price