SKYWATCH® Windoo 1 là máy đo gió-đo nhiệt độ kết nối với điện thoại của bạn.

Thiết bị đo và hiển thị các thông tin:

- Tốc độ gió (Windspeed)

- Nhiệt độ (Temperature)

- Chỉ số phong hàn (Wind chill factor).

Các thông tin đo được có thể được lưu và chia sẻ trên facebook, twitter hoặc windoo.ch

Skywatch Windoo 1

₫1,600.00Price