Đo tốc độ gió tức thời với:

- tốc độ gió tối đa (max speed).

- nhiệt độ hiện thời (temperature).

- chỉ số phong hàn (wind chill factor).

- la bàn bằng độ.

- độ cao.

- áp suất tương đối hoặc áp suất tuyệt đối.

Lịch sử áp suất:

- (xu hướng).

- tương đối (QNH).

- tuyệt đối (QFE).

Skywatch Explorer 4

₫2,800.00Price