Đo tốc độ gió tức thời với:

- tốc độ gió tối đa (max speed).

- nhiệt độ hiện thời (temperature).

- chỉ số phong hàn (wind chill factor).

Skywatch Explorer 2

₫1,200.00Price