Đai lộn có thể chuyển thành balo 50 lít cho hành khách bay đôi hoặc phi công bay đơn. Đai có airbag bảo vệ và túi đựng đồ. Đai có tay nắm để dễ vào đai hơn và velcro để dán thiết bị của phi công. Đai và carabiners nặng 1200 grams.

Sky Country Ascet Pass

₫6,500.00Price