Túi NOVA Stuff Sack giảm kích thước dù, bảo vệ khỏi hơi ẩm và giúp gấp dù dễ hơn, dù không bị dồn nén trong balo. Stuff Sack có thể được nén dễ dàng bằng việc cuốn phía trên vào, không khí sẽ thoát ra phía dưới.

Nova Stuffsack

₫700.00Price