Túi túm CITO kết hợp ưu điểm của balo dù và túi túm. Vô cùng dễ gấp, sau đó dễ dàng đeo như balo.

Nova Fast Packing Bag CITO

₫3,500.00Price