NAV SD được thiết kế cho các phi công thi đấu, với các tính năng hỗ trợ thi đấu nhanh và hiệu quả, nhưng không có livetracking.

Flymaster Nav SD

₫12,000.00Price