Bạn có thể sử dụng thiết bị để đo nhịp tim và gia tốc. Flymaster HEART-G, giúp đảm bảo an toàn, tăng hiệu suất bay!

Flymaster Heart-G

₫1,700.00Price